Genel

Türkiye’de İlk Dev Gölgeler Projesi

  • Sabit Yazı

Hayal Perdesi’ne yansıyan “Dev Gölgeler Projesi” Geleneksel Tiyatromuzun önemli bir kolu olan Karagöz, gösteri alanında gerek kültürü gerek sahnelenme biçimi olarak günümüz modern Dünya tiyatrosunun geldiği nokta göz önüne alındığında yeniden gündeme gelmiştir. Bu alanda UNESCO’nun Karagöz’ü Türkiye adına bir kültür mirası olarak tescil etmesi de bu alanın ülkemiz açısından ne denli önemli ve öncelikli olduğunu ortaya koymaktadır. Yakın tarihimiz göz önüne alındığında, bu alandaki çalışmaların nasıl göz ardı edildiği ve unut(tur)ulduğu da hepimizin malumudur… Gerek oynatıcı (Hayali) gerekse figür üretimi bakımından bu alan hala istenen seviyede ilgi ve alaka da görememektedir. Bu alanda 34 yıldır figür üreterek önemli bir başarı yakalayan Suat Veral, şimdiye değin yapılmamış bir şeyi gerçekleştirmiş, boyutları 1,5 ve 2 mt’yi bulan Karagöz figürleri üretmiştir. Ayrıca figür dağarını güncelleyerek bu alana önemli hizmetler sunmuştur. Suat Veral’in deriden ve orijinaline sadık kalarak ürettiği 1 metre boyutundaki Karagöz figürleri, bu figürlere uygun Hayal Perdesi’nde şimdiye kadar yapılmamış orijinal bir gösteriye dönüşmüştür. Bu gösteri, Karagöz’e ilgiyi artırdığı gibi görsel ve şov açısından da önemli bir avantaj taşımaktadır.

Dev Gölgeler Projesi il olarak 27 Mart 2011 Dünya Tiyatrolar gününde Suat VERAL tarafından hayata geçirilmiştir.